Q: Kan man få trykt navn og logo på tøj?

A: Ja, det kan man godt, men vi henleder opmærksomheden på, at trykomkostninger bliver viderefaktureret til kunden. Vi laver dog altid et overslag på udgiften til tryk, inden det iværksættes. Godkendelse af tryk og igangsætning sker altid skriftligt via mail for at sikre både sælger og køber.

Kontakt os på: support@sports-gear.dk