Persondatapolitik

Persondatapolitik

Sports-Gear DK sikrer at dit privatliv altid er beskyttet på den bedst tænkelige måde. Vi har derfor opdateret vores persondatapolitik, så du ved, hvilke oplysninger vi registrerer, opbevarer, behandler og videregiver samt hvilke rettigheder du har.

Vi indsamler dine data for at kunne give dig den bedst tænkelige købsoplevelse, brugeroplevelse samt for at målrette vores markedsføring, herunder via f.eks. Facebook, målrettede nyhedsmails samt til statistik og analysering af købsvaner til optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmesider.

Dataansvarlig

Sports-Gear DK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger herunder.

Sports-Gear DK
Dagmarsvej 12
4173 Fjenneslev

CVR-nr.: 31135486
Telefon: 22507198
E-Mail: info@sports-gear.dk

Formålet

Når du bruger vores hjemmeside eller handler hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • De oplysninger vi registrerer er: Navn, adresse, e-mail adresse, kendskab til forskellige emner, IP-adresse, telefonnummer og betalingsoplysninger. Når du besøger vores hjemmesider registrerer vi f.eks. hvilken type browser du bruger, hvad du søger efter og hvilke undersider du har besøgt.
 • Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.
 • Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.
 • Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til Webshipper, PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
 • Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Sports-Gear DK registrerer og behandler kun almindelige oplysninger, som du oplyser til os i forbindelse med køb (eller besøg) på en af vores hjemmesider, på e-mail eller pr. telefon eller ved tilmelding til vores nyhedsbrev.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi beskytter dine personlige oplysninger ved at anvende eksterne servere med et meget højt sikkerhedsniveau, herunder firewalls og antivirusprogrammer, således uautoriseret adgang forhindres.
 • Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
 • Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Vi gemmer (ved køb) dine oplysninger i mindst 5 år og i nogle tilfælde op til 15 år af hensyn til garantiperioden. Vi lægger vægt på selskabs- og bogføringsloven, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Cookies:

Formål med cookies på vores website

 • Teknisk funktionalitet, så siden bliver hurtig og dine indstillinger huskes.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.
 • Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer vi tror er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies http://minecookies.org/cookiehandtering

Webshoppen anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies: Google Analytics

Webshoppen bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Denne version som er Sports-Gear DK persondatapolitik er skrevet 25. maj 2018.